سلام.
*
آقاهه اینقدر حال نداشت بره حموم که بدنش بوی کوفته تبریزی ترشیده میداد ... هر کی بهش میگفت داد میزد که به خاطر سیاستهای کثیف حکومت سگ صفت اینجوری اعتراض کرده .
لینک
       
سلام.
*
ایشان بعد از غلبه در انقلاب علیه سگ صفتهای بی ادب شدند سرور ملت ... شکر خدا تنها چیزی هم که از همان اول انقلاب تا کنون رشد دایمی داشته ریش انقلابی ایشان است.


( شما را به جان عمه تان نظر بدهید تا آنجایمان گر نگیرد . )
لینک
       
او هفتاد و نهمین الاغی بود که بعد از فرمان عمومی والاحضرت مبنی بر تفاهم ملی فضای دوستلنه آشتی جناحها را با عرعر بیجا و مشکوکش بر هم زده بود ... سرش را تراشید ند و بر آد م بی لباس سوارش کردند و دور شهر گرداندند تا عبرتی باشد برای سایرین .
لینک
       
سلام:شما را به جان عمه تان نظر بدهید تا مواضع ما نسوزد...مرسی!
لینک
       
سلام
*
دومين آروغ را که زدند،به عنوان دومين بيانيه رسمی ايشان درباره مسايل اخير به همه خبر گزاريها فرستاديم.
لینک
       
سلام
*
قاطر را گفتند ابویت کیست...گفت:مرا دایی اسب است.
(عبید زاکانی)
لینک
       
سلام
*
طرف عاشق شده بود.
زده بود به کله اش. بد جوری زده بود به کله اش . د رس و دانشگاه و کار و زندگی را ول کرد رفت توی خط عارفی و شعر و حافظ و دیوان شمس و قیصر. هی می نشست به جای معادلات مکاتبات می خواند .شب امتحان عوض د رس خواندن آواز خواند... د ید دارد باران می آید یک لا قبا د وید زیر باران به زمزمه کردن ... هم سرما خورد هم امتحان سرش را خورد.
صبح تا شب نشست به فکر کردن . عقل و د لش به جان هم افتاده بود ند بد جوری . ترکید آخرسر از بس یک بار جلوی آینه یک بار جای عقلش به د لش فحش داد و یک بار ... .
کارنامه اش آمد. د رسها را افتاده بود... از زندگی هم افتاده بود . ننه اش هی غر می زد که ( چه غمی داری ؟ زن و بچه ات گرسنه مانده اند که سر به هوا شده ای ؟ ) طرف آمد بگوید ( نه ننه! دلم گرسنه... ) . ننه اش غر می زد و می رفت .
طرف عاشق شده بود . طرف بد جوری عاشق شده بود .

لینک
       
سلام
*
پدربزرگ همه بچه ها را با کمر بند زد و خوابانيد،بعد از اين که هيچ نوه معترضی ندارد کيف کرد.
لینک
       
سلام
*
بعضی ها فقط ميخواهند دردمند باشند و برايشان فرق نميکند که کجايشان درد بگيرد.
لینک
       
سلام
*
اولی را سر بريدند
ساطور را برداشت و با دامنش پاک کرد و گفت:لطفا همگی لبخند بزنيد!
همه خنديدند،
حتی بزغاله دوم.
لینک
       
سلام.روی شیشه چسباند:
(ترقه برای جشنهای نیمه شعبان موجود است.)
کسی نیامد،فردا نوشت:
(میلاد امام عصر بر همه آزادگان جهان مبارک باد،
ضمنا ترقه موجود است.)
لینک
       
سلام
نظر به این که تازگی هااحساس روشنفکری و درد مندی به ما دست داده ضمن سلام به همه ی دوستان آمادگی خود را برای هرگونه مناظره-مشاعره-مباحثه و غیره اعلام می فرماییم...فقط علاقه مندان یک ماه جلوتر عکس تمام رخشان را بفرستند تا ما سطح سوادمان را با آنها برابر کنیم.
امید است که با ظهور ما گامهای بزرگی در راه خیلی چیزهای خوب برداشته شود...ضمنا من فعلا قصد ادامه ی تحصیل دارم.
با تشکر:شهروند درجه ی یک
لینک