سلام
نظر به این که تازگی هااحساس روشنفکری و درد مندی به ما دست داده ضمن سلام به همه ی دوستان آمادگی خود را برای هرگونه مناظره-مشاعره-مباحثه و غیره اعلام می فرماییم...فقط علاقه مندان یک ماه جلوتر عکس تمام رخشان را بفرستند تا ما سطح سوادمان را با آنها برابر کنیم.
امید است که با ظهور ما گامهای بزرگی در راه خیلی چیزهای خوب برداشته شود...ضمنا من فعلا قصد ادامه ی تحصیل دارم.
با تشکر:شهروند درجه ی یک
لینک