باد...   
سلام.
راست می‌گويند :
بادهای ناشناخته بدجوری می‌وزند .
کسی خانه‌ی امن‌تر سراغ دارد ؟
لینک