هفت سنگ ، احترامی ، عشق ، زندگی   


بالاخره رفتیم خانه‌ی « منوچهر احترامی » طنزنویس ِشاعر قصه‌نویس … ! احترامی از طنزنويسهايی است که در روزگار ما - و بلکه تمام روزگاران - تکرار نمی شوند . چند نمونه از نوشته هايی را که خود استاد نام آنها را « نشتی های قلم ! » گذاشته است بخوانيد :


در آکواريوم
بچه ماهی به مادرش گفت : « صدای جلز و ولز می آيد ، من می ترسم . »
ماهی گفت : « نترس عزيزم ، چيز مهمی نيست . دارند توی آشپزخانه ماهی سرخ می کنند ! »

***

اختلاف ديد
از کلاغ پرسيدند : « بلندای آسمان تا کجاست ؟ »
گفت : « تا جايی که من پرواز می کنم . »
همين سوال را از عقاب کردند . گفت : « آنجايی که من هر چه اوج می گيرم ، به آن نمی رسم ! »

***

مصاحبه ما را با استاد در شماره جديد ۷سنگ بخوانيد و لذت ببريد . صفحه من را هم !
شاد باشيد ؛ بيشتر دوستتان دارم !
لینک