رفاقت!   


خيلي که مهم و جذاب بشوي، يکي از قوي‌ترين سوژه‌هاي هجو من خواهي شد !!!

لینک