وقت اضافه   


سلام.
*
هفت‌سنگ شانزدهم، مردي که روبه‌روي تو سيگار مي‌کشد، مصاحبه با الهه کولايي، شعري زيبا از وحيد اميري و ... ستون در محضر ملک‌الموت.
*
از اول قصه هم بازي مي‌کرديم و تو هي جر مي‌زدي ... جر مي‌زدي ... نفهميدم کدام داور بي‌انصافي چشم‌هاي من و تو را به هم گره زد و غمزه‌هايت را خطا نگرفت ... حالا من اخراج شده‌ام بانو! وقت اضافه‌اي بده!

لینک