زنده باد ...   

زنده باد عشق حقیقی ...
مرده‌شو همه‌ی عشق‌های مجازی را ببرد
با آن قرص‌های لاغری موقتی‌شان !
لینک