براي حضرت بانو !   


سلام . هفت سنگ هفدهم منتشر شده است . قصه ي مرا با نام خدا – نان – تنباکو ، که درباره ي سعيد عسگر نوشته ام ، در ستون در محضر ملک الموت بخوانيد و حتما نظر بدهيد .

سلام بانو !
حسودي‌ام مي‌شود ، وقتي اين همه غريبه با اسم تو نوشته‌هاشان را رنگين مي‌کنند و من ، پشت خنده‌هاي بغض کرده‌ام ، پشت اين همه کلمه‌ي نقاب زده‌ي ناگزير ، پشت اين همه دستور دست و پاگير مزخرف نگارشي ، شوق چشمانم را از ديدن هر روزه‌ي چشم‌هايت پنهان مي‌کنم ! من اگر نتوانم توي روزگار شفاف سازي و آزادي بيان و فمينيسم و غيره ، دو جمله درباره‌ي تو بي ترس و واهمه بنويسم ، خاک بر سر آزادي مي‌ريزم !

لینک