ننگ !   


مريم مقدس هم که باشي ، بپّا ! ... روح‌القدس‌هاي قلابي توي شهر زياد شده‌اند !

لینک