نسخه   

سلام.

*

کتابي به نام فيلسوفان بزرگ يونان باستان از لوچانو دِکرِشنـتزو به دستم رسيده، که انصافا خواندني ست. چند ماهي است که با عده اي از رفقا در گروه دانشجويي نگاه – در دانشگاه صنعتي اميرکبير – جلسات کتاب بحث فلسفه ي اخلاق را شروع کرده ايم و چيزها آموخته ام؛ لااقل کتاب خواندن درست را!

اين کتاب، به اين دليل برايم خواندني ست که تاريخ فلسفه ي يونان باستان را با نگاهي هوشمندانه و طنزآميز روايت مي کند و متلک هاي رندانه اش به بزرگاني که بزرگي هاي کوچک شان (!)، از ديد خيلي ها پنهان مانده، خواندن تکه هاي کسالت  آور فلسفي را آسان مي کند. دکرشنتزو، به قول خودش « مهندس سابقي ست که در I.B.M کار مي کرده، اما به رغم خواست دوستان و خويشانش اين شغل مطمئن را رها مي کند و وارد دنياي آلوده ي نمايش مي شود. وي روزنامه نگار و همچنين طراح و مجري برنامه هاي تلويزيوني مشهور نيز هست. دشمنانش او را طنزپرداز مي نامند ».

با اين حساب، من نيز يکي از دشمنان دکرشنتزو هستم! به گمان من، روش او براي روايت تاريخي انديشه هاي فلسفي، از آن رو ماندگار و همه گير است که با همه ي قضاوت هاي منصفانه يا غيرمنصفانه اش در معرفي فيلسوفان، رماني مستند را پديد آورده که نه فقط به قصد آموختن، بلکه براي چشيدن لذت خواندن نوشته شده و از اين رو، قلقلک معمول طنز را براي جلوگيري از خواب آلودگي معمول اين گونه متن ها به کار مي گيرد!

رندي ديگر او، نوشتن بخش هايي درباره ي چند فيلسوف ساخته ي ذهن خود است، که علاوه بر آن که قضاوت هاي خود او را عريان تر و واضح تر بيان مي کنند، دستپخت هاي مطبوعي اند براي گفتن حرف هايي درباره ي وضعيت کنوني انديشه هاي دنياي امروز.

 

عدالت، مثل يک کفش تنگ است. انسان بايد هميشه يک پاشنه کش داشته باشد تا بتواند پاي خود را در آن کند!

 

*

دفتر طنز حوزه ي هنري، به سرپرستی آقای ابوالفضل زرويي نصرآباد، طنزپرداز دوست داشتني معاصر، فراخوان برگزاري نخستين جشنواره ي سراسري طنز را منتشر کرده است. براي آگاهي از موضوعات و بخش هاي جشنواره، مي توانيد با شماره ي تلفن 8896937 تماس بگيريد يا به نشاني تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه – حوزه ي هنري – دفتر طنز مراجعه کنيد. مهلت ارسال آثار تا پانزدهم شهريورماه سال جاري ست.

*

نسخه اي براي ادب کردن يک دل نيم سوخته ي (!) ناسازگار سراغ نداريد ؟!

 

لینک