سلام.
*
قلعه حیوانات از جورج اورول تکانم داد...حتما بخوانیدش.
همچنین قصه کوتوله ها و دراز ها از سید ابراهیم نبوی.در حد خودش شاهکاراست و الان در کتابخانه های دانشگاههای ایرا ن مرجع به شمار می آید :شانس آوردی که عشق چشمانت را کور کرد واگرنه مجبور بودی واقعیات کثیف زندگی را ببینی.
*
نمی دانم چرا تازگیها حالم از این حضرات ادیب السلطنه به هم می خورد...مخصوصا اگر طرف مریدهای سینه چاک داشته باشد...یارو چنان استاد استاد می کند که انگار استاد از ماترک ابوی به ایشان ارث رسیده.حتما درباره آویزانها مطلب خواهم نوشت.
لینک