کوری ...   

 

کوری، دوای هر درد بی‌درمانی‌ست …

با این چشم‌ها که تو داری !

لینک