عاشقی‌ يا‌ گرسنگی ؟!   

 

مولانا شیخ مودّة‌المسلمین ـ رضی‌ الله عنه ـ را پرسیدند: چه مي‌فرمایی در سختی عاشقی يا گرسنگی؟

شیخ آهی كشید و بفرمود: همانا بترسید از اضطرار و تنگی ِ پیشاب‏، به وقت حاجت ... كه به راستی آن هر دو از یاد برود!

 

لینک