گل‌گرفتگی حاد !   

 

گِـل گرفته شد، تا اطلاع ثانوی ...

 به خوشی و خرمی.

 

بعون الله الملک الاعلی  !

  

لینک