بی‌چاره دلم ...   

۱ ـ اين‌جا را بخوانيد.

۲ ـ

تا با تو و درس تو مرا كار افتاد
بي‌چاره دلم در غم بسيار افتاد

بسيار فتاده بود با نمره‌ي هشت
اما نه چنين زار، كه اين بار افتاد

 * با تشكر از : مولانا جلال‌الدين محمد بلخي ـ شهرام ناظري ـ استاد درس ترموديناميك ـ مسوول آموزش دانشكده‌ و ساير عزيزاني كه ما را در اين حركت سبز ياري كرده‌اند.

لینک