نوبل   

 با وام گرفتن از مرحوم مغفور جورج اورول، و با احترام به همه‌ي مبارزان پنج ستاره‌ي راه آزادي، بايد از اين نوبل مبارك ترسيد؛ چون از اين به بعد در ايران، همه فمينيست‌اند، ولي برخي فمينيست‌ترند!

لینک