سلام.شرمنده ام که نه حال دارم و نه وقت(!)که بیایم و هرروز این حالا خراب شده را نو کنم...راستی مبارک باشد:بابا هم که فیض آگهی را به ما هم عطا فرمود.
آبجی آزاده هم بداند که من اگر مطلبی از خودم نباشد،حقوق معنویش را رعایت می‌کنم...ضمنا من عرضه‌ی طراحی و لینک گذاشتن ندارم ولی عجالتا بروید این باحالها را ببینید که ثواب دارد:

آبجی آزاده داداش حمید آقا مهاجر
*
همه آمدند و تا توانستند کارهای شدیدا روشنفکری کردند تا دیکتاتور سگ صفت را نابود کنند...چند وقت بعد مملکت دارای چندین دیکتاتور روشنفکر شد.
لینک