انواع مردان   

 مردان بر چند گونه‌اند ... يکی هم آنان که فقط از شب تا به صبح و در بستر، سخت پای‌مردی (!)  می‌کنند.

*

مردی شايسته‌ی احترام: گفت و گوی خواندنی شرق با استاد منوچهر احترامی

لینک