اعلام موضع !   

به ياری خدا و به قول کهنه‌پردازهای اقتصادی روزنامه و شاعره‌ی فقيده‌ی کهنه درگذشته (!)، ديگر بخش اعظم آن اميدها زير گــِــل رفت؛ حالا بايد برای خودم تسليتی بفرستم.

*

هفت‌سنگ ششم

صلح با نوبل

لینک