مکان: ايست‌گاه مترو / زمان: ساعت ۱۵:۲۲   

ـ عزيزم! ... آقا هل نده لطفا! اين‌جا خانواده هست ... عزيزم! ولنتاين‌ت مبارک!

ـ مرسی! حالا چی ... ای‌ی‌ی‌ی‌ی‌شششش! مرتيکه‌ی بی‌شعور هی داره هل می‌ده ...

حالا چی هست اين ولنتان؟!

لینک