پيری   

هفت سنگ نوروزي، هم‌راه با پدر وب‌مسترش درآمده!

*

فلانی! پيری دارد از شقيقه‌هام بالا می‌رود.

لینک