سلام.
*
رييس عطسه كرد ولي حال نداشت بره حموم...نوچه‌ها گفتن براي مبارزه با بيگانگان اعتصاب كرده...بعدا كه ريق رييس دراومد گفتن قرباني راه استقلال شد.


آبجي آزادهfilsoof.persianblog.ir


دادش حميدroolami.persianblog.ir

آقا مهاجرhejrat.persianblog.ir
لینک