مكان: ايست‌گاه مترو   

ـ آقا جان! گفتم نمي‌شه اين حيوون رو ببري تو ... ممنوعه!
ـ يعني چي آقا؟ اون‌جا، روي اون تابلوئه عكس سگ كشيده‌ن ... قناري كه حيوون وحشي نيست!

لینک