هنوز چشم‌هايت!   

سلام و سکوت.

هفت‌سنگ يازدهم منتشر شده. قصه‌ی زيبای شعرای عزيز را اين‌جا می‌توانيد بخوانيد. هم‌چنين طنزی با نام « مدنيت در مترو » را که دست‌پخت حضرت والاست. به قول دکتر ـ که دل‌تنگش شده‌ايم و از او بی‌خبريم ـ هفت‌سنگ را از دست ندهيد!

توقع داری برايت چه بنويسم؟ من فقط نگران چشم‌های تو هستم، نازنينم! و دل‌نگران چشمان دل‌خوش خويش، که ديگر تاب دل بستن به ليلاهای رويايی را ندارد. ولی يادت باشد. هر چه بشود، من سخت د‌ل‌نگران چشمان توام.

لینک