آرامش   

نگران نباشيد عزيزان.
همه‌ چيز تحت کنترل است؛ جای نگرانی نيست؛ روی باند چندين آمبولانس منتظرند تا جنازه‌هاتان را سالم تحویل خانواده‌های گرامی‌تان دهند.
همه چیز تحت کنترل است!

لینک