مجنون ليلی   

تازگی‌ها از سید ابراهیم نبوی، کتابی منتشر شده با نام مجنون لیلی. کتاب کوچکی‌ست و خواندنش وقت زیادی نمی‌گیرد. اما انصافا کتاب خواندنی‌ای از آب درآمده؛ از آن رو که قالب و قصه‌ی آن، نامه‌های متواتر مردی چهل ساله است که عاشق هم‌کار بیست و هفت ساله‌ی خود شده و موقعیت اجتماعی خویش را نیز فدای این عاشقی نامتعارف می‌کند. زیبایی کار در آن‌جاست که نبوی تلاش نکرده یک شخصیت یگانه‌ی حال به هم زن بیافریند؛ مجنون قصه‌ی او، در وجود بیش‌تر ما هست! سندش هم آن که نامه‌ها از سرکار خانم ارجمند شروع می‌شود، کم‌کم به لیلای عزیز و لیلای من و آخرسر به لیلا خره می‌رسد و نزدیکی و دوری دو شخصیت، با گفتاری یا محاوره‌ای شدن زبان نامه‌ها می‌رسد.  گویی لابه‌لای این نمودار سینوسی عشق و نفرت، دو شخصیت به بلوغ می رسند.
مجنون لیلی را نشر عطائی با بهای 1000 تومان منتشر کرده است.

لینک