يک سوال تاريخی ـ فلسفی   

به نظر شما، هابيل مادرمرده بلاهت نكرد كه با پاي‌مردي (!) و پافشاری بيهوده سر موضوع زنش ـ آن هم توي اول‌الزمان (!)، كه دست خدا و آدم توي خلقت زن‌هاي تازه كاملا باز بود ـ خودش را به كشتن داد؟

لینک