زلزله + جشن‌واره   

مواظب باشيد.

اين روزها زلزله هم برای مشهور شدن دست به هر کاری می‌زند!

*

 هفت‌سنگ در جشن‌واره حضور فعالي خواهد داشت. اين‌ جشن‌واره از امروز تا پنج‌شنبه در نياوران برگزار مي‌شود. ضمنا من نيز به عنوان يكي از بزرگان، روزهاي چهارشنبه و پنج‌شنبه در آن‌جا يا حوالي آن‌جا مشاهده خواهم شد.

در روز پنج‌شنبه، ميزبان طنزپرداز گرامي، آقاي ابوالفضل زرويي نصرآباد خواهيم بود.

لینک