ای نکبت! ای جگرگوشه!   

روزنامه‌ي جام‌جم، از هفته‌ي پيش ستون ثابت طنزي در صفحه‌ي سوم داير کرده که هر روزش را يکي از حضرات مي‌نويسد؛ مثلا شنبه‌ها را منوچهر احترامي، يک‌شنبه‌ها را اسماعيل اميني و سه‌شنبه‌ها را ابوالفضل زرويي.
اميدوارم اين ستون، سرزا از دنيا نرود.
*
خبر داري چند هفته است که از تو بي‌خبرم، نکبت؟!

لینک