اسم و رسم   

۱. اسم: مصاحبه‌ی شرق با کورت ونه‌گات جونيور، پيش از هر چيز، مطمئنم کرد که اين بابا ديوانه‌ای دوست‌داشتنی بايد باشد؛ با همان قيافه‌ای که لابه‌لای سطرهای سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج دايما پای‌کوبی می‌کند.

۲. رسم: نشست‌های بررسی سير طنز در ادبيات فارسي، با حضور منوچهر احترامی، عمران صلاحي، ابوالفضل زرويی و اسماعيل امينی، در هفته‌های دوم و سوم مرداد سال جاری در دانشگاه صنعتی اميرکبير برگزار خواهد شد. همين امروز يا فردا برنامه‌ی دقيقش را برای رفقا خواهم فرستاد. شما را سفارش می‌کنم به رعايت تقوا و حضور در نشست‌های مذکور.

۳. [...]: نظم كلا چيز حال‌به‌هم‌زنی است. اين روزها مجبورم منظم باشم و جلوی آدم‌ها و متن‌های رنگ‌به‌رنگ هی سر خم كنم؛ اين روزها برای من مهلتی‌ كوتاه‌اند تا خودم و ادعاهام را آزمايش كنم؛ نانم را از راه علاقه‌ام دربياورم ... و حالا يقين دارم كه علاقه هم چيز عليه‌السلامی نيست! گاهی اسم‌ها و رسم‌ها آن‌قدر بوی گند می‌دهند كه به خير بودن خيرها هم شك می‌كنم. هذيان! اين روزها هذيان است كه بر همه‌ی زندگی من حكومت می‌كند؛ هذيان تنهايی خودم در خواب داوطلبانه‌ای كه توی بيدار شدنش مانده‌ام. آهای جماعت! شما را به خدا از آن‌چه حتی خواب غفلتش می‌پنداريد بيدارم نكنيد. من خسته‌ام. فقط می‌خواهم بخوابم. همين.

حتی تو، دوست عزيز!

لینک