تولد جونمی!   

اين جا دارد دو سالگي خود را هم تمام می‌كند؛ به همين سادگي ... آن روز كه آمدم و ادعا كردم كه قرار است وبلاگ طنز هوا كنم (!)، خبر نداشتم كه چه بلاهايي ممكن است سرم بيايد و اين دفترچه‌ي خاطرات سرگشاده، سرريزهاي دلم را براي رفقا و رقبا (!) افشا كند. و چه دلتنگی‌ها كه هيچ‌كس - حتي كاغذهاي ساليان سال رفيق - جز اين كی‌برد و اين صفحه‌ي كدهاي غريب ديجيتالي، نشنيدشان.

می‌مانم؛ به خاطر تو هم كه شده، بايد اين‌جا بمانم. می‌مانم و شروع می‌كنم از تو نوشتن را هم؛ از چشم‌هاي تو!

*

نشست‌هاي بررسي سير طنز در ادبيات، انصافا دارد خوب برگزار می‌شود؛ شنبه 17 مرداد، آقاي زرويي نصرآباد درباره‌ي طنز بعد از انقلاب ( و به ويژه طنز گل‌آقايي ) سخنراني دارد و يك‌شنبه، عمران صلاحي و حسين توفيق درباره‌ي هفته‌نامه‌ي توفيق ... . داريم خودمان را خفه می‌كنيم كه بولتن گزيده‌ي مقالات تا شنبه دربيايد؛ از كجا دربيايد؟!

نشست‌ها سر ساعت 16:30 در آمفی‌تئاتر مركزي دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار خواهند شد.

*

منتظرم! منتظر باش. دارم لحظه‌ها را می‌شمارم براي جواب؛ كجايي؟

لینک