اخبار ويژه - گرانی ميوه   

* کميته‌ی برگزاری المپيک ۲۰۰۴ آتن اعلام کرد: برای پذيرايی هر چه شايسته‌تر از کاروان بزرگ ورزشی کشور دوست و برادر ايران، سهميه‌ی ميوه‌ی آن‌ها را دو برابر کرده‌ايم؛ در بيانيه‌ی اين کميته آمده است: اميدواريم با تامين ميوه‌ی اين عزيزان، وضعيت روحی و روانی آنان در سطح مطلوبی باشد و هم‌ديگر را هم‌چون جام ملت‌های آسيا، ضرب و شتم نکنند.

* يک امريکايی که تلاش داشت از طريق هواپيما و از دبی، مقداری ميوه‌ی ايرانی را از دبی به ايران بازگرداند، در فرودگاه مهرآباد دست‌گير شد. کارشناسان علت اين امر را تلاش امريکا برای بر هم زدن تعادل دوستانه‌ی بازار ميوه و تره‌بار در ايران می‌دانند.

* وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: برنامه‌ی جامع اين وزارت‌خانه در صورت اجرای دقيق و منظم، بهای ميوه را تا شصت درصد کاهش خواهد داد. گفتنی‌ست وزير جهاد کشاورزی، چندی پيش از طرحی جامع برای کاهش ميوه‌خورها و در نتيجه کم شدن تقاضای خريد ميوه و کاهش قيمت آن خبر داده بود.

لینک