هفت‌سنگ هجدهم كه ويژه‌نامه‌ي دومين سالگرد است.

*

زن‌هاي آرايشگر معمولا زشت‌اند و كيلو كيلو بزك دارند؛

طنزنويس‌ها عبوس‌اند؛

چشم‌پزشك‌ها عينكي‌اند؛

متخصصان پوست و زيبايي زشت‌اند و يكي ـ دو خال توي صورت‌شان توي ذوق مي‌زند؛

دكترهاي متخصص بيماري‌هاي تنفسي، سيگاري‌اند؛

شاعران شعرهاي منظوم، هميشه دير سر قرار مي‌رسند؛

اما

اگر روزي براي زن‌هاي ويژه (!) كارت شناسايي صادر كنند، به راستي رويش ( منظور روي کارت است، نه جاي ديگر ) مي‌نويسند: با مسؤوليت محدود!

لینک