اتهام   

من متهمم از طرف خيلی‌ها ... و از نظر بعضی‌ها محکوم؛ محکوم به ديوانگي، حداقل! و لابد از طرف تو، به تاب آوردن!

و من تا اطلاع ثانوی اين اتهام‌ها را قبول دارم!

لینک