در پای درخت‌ها، تبرها ...

اين بود خلاصه‌ی خبرها !

 

شعر احتمالا از عمران صلاحی است

لینک