1.

حسب‌حال نوشتن، مثل باز كردن در قوطي كنسرو با دندان است؛ آدم بايد بنشيند روبه‌روي آيينه و هر چه از دهان عكسش درآمد، بنويسد! خوب، چه بنويسم الا اين كه اوضاع خوب نيست؟ وضعيت سخت قرمز است؛ فشار زندگي به مناطق استراتژيك‌مان دارد زياد و زيادتر مي‌شود؛ ناله سر خط!

2.

امروز يك‌شنبه از ساعت 17، شب شعر طنز " در حلقه‌ي رندان " برگزار مي‌شود؛ فردا هم شب نثر طنز ... آن‌هايي كه دل‌شان براي خنديدن لك زده، تشريف بياورند تالار انديشه‌ي حوزه‌ي هنري، واقع در تقاطع خيابان‌هاي حافظ و سميه، روبه‌روي دانشگاه اميركبير.

3.

ماهنامه‌ي گل‌آقا مصاحبه‌اش با اعضاي نشريه‌ي الكترونيكي هفت‌سنگ را منتشر كرده؛ خودتان حساب كنيد كه من و مهدي برويم براي معرفي يك نشريه‌ي جدي ادبی‌ ـ فرهنگی، آن‌وقت با رفقا سر شوخي را باز كنيم؛ اما بي‌اغراق گفتگوي خواندني‌اي شده.

بنابراين، ما يك قدم به فيلتراسيون (!)، بازداشت و در نتيجه قهرمان شدن نزديك‌تر شده ايم.

لینک