حوادث غيرمترقبه   

روشن‌فکرهايي که با قرص "يدوکينول"، دردمندي‌شان خوب مي‌شود؛
دخترهاي چادري‌اي که با ولع به آدم زل مي‌زنند و آدامس مي‌جوند؛
و
کبوترهايي که سيگار مي‌کشند!

لینک