من که نمي‌دانم چه مي‌شود از اين سنگ قبر در ابن‌بابويه فهميد؛ کاش تو هم پيش از مردن به مرگ طبيعي، شهيد بشوي!

عکس از حميد

لینک