بدون شرح   

دخترک به دوستانش می‌گفت: کيارش امروز می‌گفت می‌خوام يه چيزی بهت بگم، ولی هنوز زوده.

لینک