سلام .
*
دختره رفت توی مسابقات و المپیادهای جهانی 5 تا مدال آورد ... بعد 4 تا اختراع به نام خودش ثبت کرد ... کتابش را هم با شمارگان بالا برد زیر چاپ ... حالا بجه هه اینقدر ونگ می زنه که نمی رسه کهنه شو عوض کنه هی پوشک می خره .
لینک