همه از ابليسيم و به سوی او برخواهيم گشت.

مــُـرد.
الفاتحه!

*
داريوش مودبيان، مجموعه‌ی نمايش‌نامه‌های طنز از نويسندگان معروف دنيا ( همچون سروانتس، چخوف و ... ) را گردآوری کرده است. مجموعه‌ای خواندنی که به‌حق گوهری ناياب در زمينه‌ی ادبيات طنز است. ۵ جلد، به کوشش نشر دنيای هنر.

لینک