کاکتوسکم از ارتفاع ( تاقچه ) سقوط کرد و تکه‌تکه شد؛ نمي‌دانم نفرين بود، يا به‌قول پيرزن‌ها، دفع بلا ... آن‌‌قدر ناراحت شدم، که هيچ تلاشي براي درمانش نکردم.
کاکتوسکم با زباله‌ها رفت.

لینک