آگهی مناقصه   

این رز زرد معنی ش چی بود؟!

نظر به آن که پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی جاری، مراسم نامزدپزان برادر بزرگترم برگزار می‌گردد؛ و این چراغ قرمز سرسخت، بالاخره از مسیر خوشبختی نگارنده برداشته خواهد شد؛ و نظرتر به این که تقاضاها و دعاهای مختلف خانواده و اقوام نسبت به ازدواج من نیز شدت یافته است، لذا با یادآوری این نکته که تا چند سال دیگر، این‌جانب به دلیل برهم‌خوردن تعادل جمعیتی دختران و پسران تبدیل به کیمیایی برای ازدواج دختران خواهم شد، به یک فروند همسر شایسته، با شرایط زیر نیازمندم:

۱- نجیب، خانواده‌دار و غیره باشد.
۲- از نظر جلوه‌های بصری، در حد خواهرمان جنیفر لوپز باشد.
۳- از نظر اعتقادی، به خدا و پیغمبر و آتش جهنم ایمان داشته باشد و دست‌کم چهل حدیث در باب آداب شوهرداری و وظایف زن مسلمه در قبال شوهرش را از بر باشد.
۴- خانه‌ی شخصی و خودروی مدل بالاتر از ۱۳۸۰ داشته باشد.
۵- شاغل و بهره‌مند از حقوق ماهیانه‌ی حداقل یک میلیون تومان باشد.
۶- خرج این جوان نجیب سالم خانواده‌دار روشن‌فکر را بدهد.
۷- ترجیحا روی آفتاب و مهتاب را ندیده باشد.

متقاضیان تا ۲۵ اسفند ماه سال جاری درخواست کتبی خود را همراه با یک قطعه عکس - حداقل ۶*۴ رنگی - به صندوق الکترونیکی این‌جانب ارسال نمایند.
توجه: به تقاضاهای فاقد عکس، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لینک