احتضار   

دکتر گفت: چرا تو که ۴-۵ روز گلودرد داشته‌ای، حالا می‌آيی اين‌جا که ريه‌هات دوباره ...

گفتم: بر اساس آيین‌نامه‌ی نانوشته‌ی خانه‌ی ما، شان يک بيمار محترم بالاتر از آن است که تا پيش از رسيدن به آستانه‌ی احتضار، پيش پزشک برود.

لینک