شعار هفته   
مشکل ما روشن‌فکرها این است که توی جشن‌هامان هم به‌جای آتش‌بازی، با خود آتش بازی می‌کنیم و چند جای‌مان می‌سوزد.
لینک