نوروز مبارک باد...   

از گرداننده‌ی دل‌ها و احوال بخواهیم که ما را از دام عادت‌ها - چه عاشقی‌های به‌عادت، چه عادت‌های عاشقانه! - برهاند؛ بخواهیم که ما را به بهترین حال - نو بودن و نو ماندن - ببرد؛ بخواهیم که جیب‌هامان را از ترس و ذلت و هم از تفاخر بیهوده خالی کند و پر کند از بزرگی و امیدواری و از پول - جداً!
از خدای بهار بخواهیم ناامیدی را نصیب هیچ چشمی نکند، در سال نو.
*
دیگر چه بخواهیم، تا تخفیف ویژه‌ی عرش به‌مناسبت سال نو هست؟

لینک