من نمی‌فهمم چرا هميشه همه‌ی دخترها حداقل يک خواستگار دکتر دارند،

ولی من ندارم؟!

لینک