کفريات عاشقانه (۲)   

نماز می‌خواند،

تا جهنم نرود ...

از تابستان و گرمازدگی وحشت داشت!

لینک