چند خبر خوب   

۱- ماهنامه‌ي گل‌آقاي مرداد ماه، با ويژه‌نامه‌ي خواندني مشروطيت به‌زودي روي دكه مي‌آيد؛ روي سايت مي‌توانيد اشانتيوني از متن‌ها را بخوانيد. قرار است همين روزها هم ويژه‌نامه‌ي برقي درباره‌ي مشروطيت آپ‌ديت شود.

پ.ن: این هم ویژه‌نامه‌.

+ نوشته‌ی من: مي‌توان ناديده گفت اين سند بسيار تاريخي راهگشاي بسياري از پژوهشگران و صنعتگران بشريت خواهد بود و ابعاد تاريخي بسياري را از مقوله پيچيده و فعلاً بي‌ارزش مشروطه روشن مي‌كند. همين جا از خانم بي‌بي زبيده گل‌خاني ساكن شميرانات، كه اين سند را چون نمي‌دانست جريانش چيست به ما اهدا كرد، به شدت تشكر و قدرداني مي‌نماييم. ادامه در سایت گل‌آقا

۲- جشن‌واره‌ي طنز دفتر طنز حوزه‌ي هنري (فقط لطفا موضوع دوم فراخوان را جدي نگيريد؛ بخش آزاد را بچسبيد.)

۳- جشن‌واره‌ي طنزهاي ۱۸كلمه‌اي راديو جوان

۴ـ طنز لطيف، ثمره‌ي نگاه انساني‌ست.

لینک