بنده هم عاشقم ... ولی زير گذر نمی‌شود! *   

امروز، همکارم و دوست‌ترم (!) مهدی استاداحمد، می‌رود خانه‌ی بخت؛ تمامی این خستگی‌های چند ماهه به فرجام می‌رسد و با نرگسش قرار است زندگی‌شان تازه شود. بی‌اغراق می‌گویم مهدی از بهترین شاعران طنزپرداز روزگار ماست و خنده‌های زیادی را بر لب اطرافیانش نشانده ... و از خدا می‌خواهم خنده از لب او و همسر مهربانش دور نشود. در این بیش از دو سالی که در حوزه‌ی طنز همکار بوده‌ایم، مهدی از پرتلاش‌ترین نویسنده‌های گروه بوده ... امیدوارم فرشته‌های خوشبختی‌شان امشب نویسنده‌های پرتلاشی باشند!

*مصرعی از بهترین شعر مهدی‌ست.

لینک